Wat wij leveren

Burn-out Coaching

(klik op een item voor meer info)

Onze visie op het ontstaan van burn-out

Wij zien dat een burn-out vooral ontstaat door het structurele onvermogen van de betrokken medewerker om:

 • een correcte inschatting te maken van de benodigde eigen capaciteit (tijd; energie; creativiteit) voor het realiseren van de eigen werkzaamheden. Dit resulteert in het accepteren van werkopdrachten waar dat niet meer kan en het ervaren van een steeds meer toenemende werkdruk, die uiteindelijk mentaal en emotioneel bijna 24 uur per dag ervaren wordt;
 • voldoende persoonlijke energie en creativiteit te genereren om taken effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

Deze combi resulteert in een neerwaartse spiraal.  Uiteindelijk leidt die voor de werkgever tot uitval van een medewerker en voor de medewerker tot een normaliter langdurig en pijnlijk persoonlijk herstelproces.

Spoiler title
Hidden content
Spoiler title
Hidden content

Onze visie op het ontstaan van burn-out

Wij zien dat een burn-out vooral ontstaat door het structurele onvermogen van de betrokken medewerker om:

 • een correcte inschatting te maken van de benodigde eigen capaciteit (tijd; energie; creativiteit) voor het realiseren van de eigen werkzaamheden. Dit resulteert in het accepteren van werkopdrachten waar dat niet meer kan en het ervaren van een steeds meer toenemende werkdruk, die uiteindelijk mentaal en emotioneel bijna 24 uur per dag ervaren wordt;
 • voldoende persoonlijke energie en creativiteit te genereren om taken effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.

Deze combi resulteert in een neerwaartse spiraal.  Uiteindelijk leidt die voor de werkgever tot uitval van een medewerker en voor de medewerker tot een normaliter langdurig en pijnlijk persoonlijk herstelproces.

 

 

Onze aanpak (het kan écht anders): van burn-out naar ‘back to burníng’

Mensen hebben een enorme energie en drive, als die niet geblokkeerd is door opgelopen psychosomatische blokkades en opgebouwde vermoeidheid. Het is onze ervaring dat medewerkers weer erg snel, met meer energie en zelfbewustzijn, kunnen terugkeren in het arbeidsproces. En minstens zo belangrijk: ook weer kunnen genieten van hun werk en privéleven. Dit kan door het aanreiken van de juiste ontspanningstechnieken én de juiste aanpak voor het oplossen van persoonlijke blokkades,

 

Wij volgen bij het ondersteunen van medewerkers die in de herstelfase zitten van een burn-out een 2-sporenaanpak:

 • technieken aanreiken voor het opdoen van rust, dieper dan slaap. Deze technieken helen tevens problemen m.b.t. in- en doorslapen;
 • het oplossen van mentaal-emotionele blokkades die de burn-out veroorzaakt hebben en een snelle terugkeer in het arbeidsproces belemmeren.

 

Hierdoor kan de medewerker zelfstandig de in de voorgaande maanden opgehoopte vermoeidheid in korte tijd oplossen. Tevens helpen de aangeleerde technieken bij het voorkomen van nieuwe oververmoeidheid, nadat jouw collega zijn of haar werkzaamheden heeft hervat.

Het oplossen van mentaal-emotionele blokkades helpt enerzijds om de mentale ‘babbel-box’ stop te zetten (= de overvloed aan negatieve gedachten bij personen met een burn-out). Anderzijds voorkomt dit het optreden van mentaal-emotionele druk, als de medewerker weer zijn werk hervat.

 

Wanneer wel en wanneer niet toepassen?

Het is essentieel dat de betrokken medewerker wil investeren in haar of zijn eigen herstel in de vorm van het toepassen van de aangeleerde ontspanningstechnieken.

Als een arbeidsconflict de grondslag is van de burn-out situatie is een aanvullende aanpak vanuit de afdeling HRM noodzakelijk. Eventueel leidt dit tot een wederzijds geaccepteerd scheiden der wegen.

 

 

 

Fasering en beschrijving

 • Consult 1 (week 1 | 2,5 uur)
  • Intake gesprek
  • Uitleg van de aanpak en gehanteerde ontspanningstechnieken
  • Instructie eenvoudige mindfulness en ademhalingstechniek
  • Kennismaken met energetische meditatie

Na dit consult besluiten coach en coachee of de rest van het burn-out coaching traject doorlopen wordt.

 

 • Consult 2: (week 1 | 1,5 uur)
  • Instructie in de toegepaste ontspanningstechniek

 

 • Consult 3/4/5  (week 1 & 2 | 3 x 2,5 uur)
 • Consolideren van het beoefenen van de techniek
 • Verdere uitleg v.d. toepassing v.d. ontspanningstechnieken a.d.h.v. de persoonlijke ervaringen van de cliënt
 • Uitleg van het stress release proces

 

 • Consult 6/7/8 (week 3/4/5 | 3 x 2,5 uur)
 • Oplossen belangrijkste mentaal-emotionele blokkade m.b.v. de combinatie van
  • probleem analyse
  • ontspanningsoefening
  • focussing techniek
  • energetische meditatie

 

 • Consult 9 (week 6 | 2,5 uur)
 • Consolideren van het beoefenen van de techniek
 • Nagaan mogelijkheden voor terugkeer naar de werkplek
 • ‘Wijd zicht’: instructie van de preventie mogelijkheden en toepassing van de techniek, ná herstel van de burn-out situatie

 

 • Consult 10 (week 8 | 2 uur)
 • Consolideren van het beoefenen van de techniek
 • Afrondende evaluatie.

 

 

 

 

 

Investering

Het gehele burn-out coaching traject heeft zoals beschreven een doorlooptijd van 8  weken, met een totaal tijdbeslag van 24 uur.

Bij het afwegen van de investering van het traject is het van belang mee te tellen, dat de medewerker technieken aangereikt krijgt om burn-out in de toekomst te vermijden en via de toegepaste ontspanningstechnieken permanent naar een hoger niveau van persoonlijke energie en creativiteit gaat. De ‘investering’ is niet ‘verdampt’ na terugkomst van de weer herstelde medewerker!

In het begeleidende traject is tevens de mogelijkheid voor telefonische consultatie opgenomen. Hiervoor berekenen wij geen additionele kosten.

Indien noodzakelijk vinden naast het bovengeschetste traject nog maximaal 3 consulten plaats. Dit is altijd in overeenstemming met de opdrachtgever.

 

Het rendement voor de betreffende medewerker en uw organisatie

We werken met een intensieve aanpak:

 • veel sessies in de beginfase van het traject. Hierdoor ervaart de medewerker meteen de waarde van het traject en komt er vanaf week 1 weer perspectief op volledig herstel.
 • korte doorlooptijd. Uitval a.g.v. burn-out is dramatisch voor de medewerker, belastend voor collega’s en kostbaar voor de uw De korte doorlooptijd naar herstel werkt positief uit op alle betrokkenen.
 • preventie. De aangeleerde technieken helpen bij het voorkomen van nieuwe oververmoeidheid, nadat de collega zijn of haar werkzaamheden weer heeft opgepakt.